• Att skapa förändring

    Att skapa förändring!

    Varför väljer man att döpa sin blogg ”Hela Ditt Liv – Att skapa förändring”? Jag har länge velat skapa förändring inom många områden i mitt liv! Förändringar ska helst vara förverkligade redan när önskan uppstår, det är känslan som har funnits inom mig. Många gånger har jag kastat mig huvudstupa in i ett projekt, för att i nästa stund släppa taget om det vid första lilla motstånd. Jag har gång på gång börjat tvivla på mig själv och på vad jag vill och därmed tappat fokus på vad jag vill uppnå. Idag har mitt fokus ändrat sig mycket, och jag ser att jag kan tänka mycket mer långsiktigt än jag…