• Att skapa förändring,  Bärkraftigt byggande och boende

    Bärkraftigt byggande och boende!

    Jag har länge varit intresserad av Byggnadsvård och Ekologiskt byggande, med åren har detta utvecklats till att även handla om allt vi behöver för att kunna uppfylla människans grundläggande behov i samklang med naturen. När jag var liten planerade och renoverade min pappa ett bostadshus, och när jag var åtta år flyttade vi till gården som blev mitt föräldrahem. Jag tror att detta är grunden till mitt byggnadsintresse. Idag bor jag med min man och våra två barn på gården. Gården består av flera skiften med skogsmark, jordbruksmark som ansluter till en sjö, två bostadshus och 9 uthus som ligger i utkanten av en liten by i Dalarna. Det stora bostadshuset…