• Att skapa förändring,  Bärkraftigt byggande och boende

    Bärkraftigt byggande och boende!

    Jag har länge varit intresserad av Byggnadsvård och Ekologiskt byggande, med åren har detta utvecklats till att även handla om allt vi behöver för att kunna uppfylla människans grundläggande behov i samklang med naturen. När jag var liten planerade och renoverade min pappa ett bostadshus, och när jag var åtta år flyttade vi till gården som blev mitt föräldrahem. Jag tror att detta är grunden till mitt byggnadsintresse. Idag bor jag med min man och våra två barn på gården. Gården består av flera skiften med skogsmark, jordbruksmark som ansluter till en sjö, två bostadshus och 9 uthus som ligger i utkanten av en liten by i Dalarna. Det stora bostadshuset…

  • Att skapa förändring

    Att skapa förändring!

    Varför väljer man att döpa sin blogg ”Hela Ditt Liv – Att skapa förändring”? Jag har länge velat skapa förändring inom många områden i mitt liv! Förändringar ska helst vara förverkligade redan när önskan uppstår, det är känslan som har funnits inom mig. Många gånger har jag kastat mig huvudstupa in i ett projekt, för att i nästa stund släppa taget om det vid första lilla motstånd. Jag har gång på gång börjat tvivla på mig själv och på vad jag vill och därmed tappat fokus på vad jag vill uppnå. Idag har mitt fokus ändrat sig mycket, och jag ser att jag kan tänka mycket mer långsiktigt än jag…